Separointijulkaisuja

Sari Luostarinen, MTT/Baltic Manure | Prosessoimalla lannasta ja muusta eloperäisestä materiaalista biokaasua ja ravinnetuotteita markkinoille

Fosforin kerrostuminen, Lietteenlevitys sokerijuurikkaalle, Lannan levityskokeilut, Separointi, Typen poisto | Teho-hankkeen julkaisu

Separoinnin tiedot ja menetelmät | Hämeen ammattikorkeakoulu

Lannan käsittelyn uusia tapoja | TTS:n tutkimus

Heikki Ajosenpää, ProAgria | TEHO-Plus: Separoinnin kuivajakeen käytto ja tilojen välinen yhteistyö

Tero Savela, Reiskone | TEHO-Plus: Harmista hyödykkeeksi eli separoinnin merkitys maatilalle jaymparistölle

Lietelannan fraktiointi | RAE-hanke

Lannan fraktiointi kannattaa | Bioenergiaportaali

Mäkitalot ovat tyytyväisiä lannan separointilaitteeseen | Ympäristökeskus

”Lannan separointi kannattaa” | Reiskone: Maaseudun Tulevaisuus

Separoimalla saa lisätilaa lietealtaaseen | Maaseudun tulevaisuus

Separointi parantaa liete- lannan käyttöä ja käsittelyä | Sanomalehti Ilkka

Karjanlannan separointi parantaa käyttömahdollisuuksia | Itä-Savon sanomat

Lietelannan separoinnilla runsaasti hyötyvaikutuksia | Urakointiuutiset