lietelannan-separointi

Lietelannan separointi

1

Lietelannan separoinnissa erotetaan toisistaan kuiva-aine ja neste. Ravinnehyöty tulee siitä, että erotetun kuiva-aineen ja nesteen ravinnepitoisuudet ovat erilaiset. Siten ne voidaan kohdentaa paremmin peltojen lannoituksessa.

Logistiikkahyöty tulee siitä, että levitettävä lietemäärä vähenee ja lantaa voidaan levittää enemmän hehtaarille lähemmäs  tuotantorakennusta.  Kuiva-aineen kuljettaminen voidaan tehdä ennen työhuippua ja sen kuljettaminen on myös edullisempaa.

Lietteen voi separoida joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Mekaanisessa separoinnissa kuiva-aine puristetaan ruuvipuristimella ilman kemiallista käsittelyä. Mekaaninen separointi on siten kemiallista separointia edullisempaa. Separoidun nesteosan kemiallinen käsittely on mahdollista ja silloin saavutetaan myös parempi lopputulos, koska kuiva-ainetta on vähemmän. Erottuminen tapahtuu pienemmällä kemikaalimäärällä ja nopeammin.

Tärkeimmät hyödyt

2

Separointi on osoittautunut kiistatta hyödylliseksi tavaksi käsitellä lietettä. Separointi tarjoaa lietteelle uusia käyttömahdollisuuksia. Lieteongelmat vähenevät tai jopa poistuvat. Säiliöön tulee lisätilaa ja kustannussäästöt pitkällä aikavälillä ovat merkittävät.

Lannan pääravinteiden erottaminen on entistä tärkeämpää etenkin karja- ja sikatiloilla. Niissä vuosien saatossa kertynyt fosfori rajoittaa lietelannan levitystä jo oleellisesti.

taulukko-separoinnion-eurohyodyt