Naudan- ja sianlietteen separointi 

lietelannan-separointia

Separoinnissa lietteestä erotetaan erilleen kuiva-aine ja neste. Näin lietesäiliöön jää runsaasti lisätilaa ja lietelogistiikka muodostuu edullisemmaksi.

Separointilaitteisto ja sen vaatimukset maatilalle

Tehoon vaikuttaa separointilaitteen teho, lantalaji, lannan kuiva-ainepitoisuus sekä  kuiva-aineen siirtokapasiteetti. Teho esimerkiksi tehoplus-sepataarrotilla (4 separaattoria)  on nautatilalla  60-120 raakalietekuutiota  tunnissa. Kuiva-ainetta muodostuu noin 25 kuutiota tunnissa. Sianlietettä vastaava separaattori selvittää noin 200-240 m3 tunnissa.  Pääsääntöisesti  laitteistoon kuuluu aggrekaatti, jolloin myös etäsäiliöiden separointi on  mahdollista.

Kuiva-aine voidaan kasata kasaan tai lastata kuljettimella suoraan kärrylle. Kärryjä pitäisi siirrossa olla kaksi kappaletta ja on tilankin etu saada  kuiva-aineen siirto tehokkaaksi.  Nesteiden siirto tapahtuu pumppaamalla, joten säiliöiden etäisyys tai  korkeusero ei ole ongelma. Nesteosaletkuja kulkee koneiden mukana 50-100 metriä koneista riippuen.

lietteen-separointia-tehoplus

Hyödyt maatilalle

Separoinnista saatu taloudellinen hyöty on kiistaton. Keskimäärin nautatilalla jolla tulee n. 3000 kuutiota lietettä ja pellot sijaitsevat 10 kilometrin säteellä, säästö lietelogistiikassa on noin 2500 euroa vuodessa. Lisähyötyjä ovat mm. parantunut  ravinteiden hyväksikäyttö sekä puhtaampi rehu

Tiedustele aikoja ja varaa separointi