• Nötkreaturgård
 • Från 1700
 • Gödselmängd 1000 m3
 • Gödselns torrhalt över 9 %
 • Erhållen torrsubstans och utrymme i gödselcisternerna 300 m3
 • Behandlingskostnad för rågödseln 1,70 €/m3
 • Svingård
 • Från 700€
 • Gödselmängd 1000 m3
 • Gödselns torrhalt ca 4 %
 • Erhållen torrsubstans och utrymme i gödselcisternerna 120 m3
 • Behandlingskostnad för rågödseln 0,70 €/ m3

Separeringsentreprenaden debiteras per timme. Vid separering med t.ex. en Tehoplus-separator är kostnaden 125 €/h + moms. En grundavgift på 80 €/gård tillkommer.

En transportavgift för lastbilstransporten till gården på 0,98 €/km debiteras också. Vi försöker dela in entreprenaderna i områden så, att vi arbetar i ett område åt gången. På detta sätt kan transportkostnaderna delas upp mellan gårdarna och således hållas på en så låg nivå som möjligt.

Beställ separering