Separering av nöt- och svingödsel

lietelannan-separointia

Vid separeringen åtskiljs torrsubstansen från vätskan. Detta sparar mycket utrymme i gödselcisternen och gödsellogistiken blir förmånligare.

Separeringsutrustningen och dess krav på lantgården

Resultatet är beroende av separeringsutrustningens effekt, gödselslag och kapaciteten för transport av torrsubstans. Med Tehoplus-separatorn (4 separatorer) är effekten 60-20 m3 rågödsel per timme. Samma separator klarar av 200-240 m3 svingödsel per timme.  I vanliga fall är separatorutrustningen utrustad med en generator som gör det möjligt att också separera innehållet i behållare som ligger längre bort.

Torrsubstansen kan placeras på hög eller lastas rakt på en transportkärra med hjälp av ett transportband. Användning av 2 kärror rekommenderas. Det är också i kundens intresse att transporten av torrsubstans är effektiv. Vätskan transporteras med hjälp av pumpning, så avstånd eller höjdskillnad mellan cisternerna är inget problem. Till separeringsutrustningen hör 50-100 m slangar.

lietteen-separointia-tehoplus

Nytta för lantgården

Den ekonomiska nyttan av separering är obestridlig. Om det, på en genomsnittlig lantgård med nötkreatur uppkommer ca 3000 m3 flytande gödsel, och åkrarna befinner sig inom en radie av 10 km, sparar gården in ca. 2500 € per år på gödsellogistiken. Ytterligare fördelar är bl.a. ett ökat utnyttjande av näringsämnen och ett renare foder.