separointi-partneriksiBli partner

Separointi.fi är ett produktmärke, som kan användas för marknadsföring av företag, som har gjort ett partneravtal. Marknadsföringsmaterialet finns redan, ända ner till kläder och kuvert. En nationsvid synlighet och en hemsida, som är enkel att hitta garanterar att marknadsföringen blir lyckad. Ju flera entreprenörer som använder produktmärket separointi.fi i sin marknadsföring, desto mer synlighet får varje företag.

Samarbete mellan konkurrenter genom marknadsföring

Företag, som verkar inom samma bransch och samma geografiska område, är varandras konkurrenter. Varje företag satsar på sin egen marknadsföring, och ju hårdare konkurrensen är, desto dyrare blir marknadsföringen. Varför är det så här? Det är mycket mer förnuftigt att sammanföra tillgång, efterfrågan, kunder och entreprenörer i en frisk marknadsföring. En genensam synlighet och ett gemensamt produktmärke är ett bra sätt att genomföra detta.

Synligheten som företaget får via tjänsten Separointi.fi är avgiftsbelagd. Avgiften är baserad på antalet kontakter. En större entreprenör betalar mera, men såväl stora som små entreprenörer drar lika stor nytta av tjänsten. Vi utgår från jämlikhet och öppenhet.

Ett samarbete fungerar endast om alla drar nytta av det. Ta kontakt och fråga mer!